Ιταλικές κουζίνες σε τιμές κάτω του κόστους

            Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη στήλη προϊοντικές κατηγορίες-Κουζίνες-Προσφορές.

 


  A. Κουζίνα Wood 390cm  B. Κουζίνα Sand 330x255 με νησίδα και βιτρίνα.
   


 

   Γ. Κουζίνα Mida 345cm
 Δ. Κουζίνα Rosa 330cm και νησίδα.